Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Donegal Library Services

Féach ar Léarscáil a thaispeánann suíomhanna na leabharlann de chuid Sheirbhís Leabharlainne Dhún na nGall

*Fógrofár athruithe ar bith maidir le dúnadh sealadach / gearrthéarmach de bhrainsí ar X(Twitter) (@DonegalLibrary) amháin.

 

 

Ceantar Bardasach Leitir Ceanainn

 

An Larleabharlann

Bóthar Oilibhéir Pluincéad
Leitir Ceanainn

Éirchód: F92 R273

Guthán: 074 9124950
Facs: 074 9124950

Ríomhphost: [email protected]

 

Uaireanta Foscailte

Dé Luain : 9:30am - 5:30pm

Dé Máirt: 9:30am - 5:30pm

Dé Céadaoin: 9:30am - 5:30pm

Déardaoin: 1pm – 8pm

Dé  hAoine:  9:30am - 5:30pm

Dé Sathairn: 10am - 2.30pm

 

 

Leabharlann Phobail Bhaile na nGallóglach

Ionad Seirbhísí Poiblí

An Phríomhshráid

Forquar
Baile na nGallóglach

Éirchód: F92 PY9F

Guthán: 074 9153927

Ríomhphost: [email protected]

 

 Uaireanta Foscailte

 

 

Dé Máirt: 9.30am – 1pm & 2pm - 5.30pm 

  Déardaoin: 9.30am – 1pm & 2pm - 5.30pm   

Ceantar Bardasach Inis Eoghain

Leabharlann Phobail Bhun Cranncha

Bóthar Naomh Muire
Bun Cranncha

Éirchód: F93 YK68

Guthán: 074 9361941

Facs: 074 9361980

Ríomhphost: [email protected]

 

Uaireanta Foscailte

 

Dé Luain * Am Sceidealta 10am - 2:30pm 

Dé Máirt: 9:30am - 5:30pm

Dé Céadaoin: 12:30pm - 8pm 

Déardaoin: 9:30am - 5:30pm

Dé hAoine: 9:30am - 5:30pm 

     Dé Sathairn: 10am - 2:30pm    

 

*Socraítear cuairteanna le linn Am Sceidealta fríd choinne amháin

  

  

Leabharlann Phobail Charn Domhnach

Ionad Seirbhísí Poiblí

Bóithre Mhálanna

Gort Glebe
Carn Domhnach

Éirchód: F93 NR70

Guthán: 074 9373701

Facs: 074 9373756

Ríomhphost: [email protected]

 

 

 

 Uaireanta Foscailte

 

 Dé Luain * Am Sceidealta 10am - 2:30pm 

 

Dé Máirt: 9:30am - 5:30pm

Dé Céadaoin: 9:30am - 5:30pm

Déardaoin: 12:30pm – 8pm

Dé hAoine: 9:30am - 5:30pm

Dé Sathairn: 10am - 2:30pm

 

* Socraítear cuairteanna le linn Am Sceidealta fríd choinne amháin.

 

 

 Leabharlann Bhrainse Bhun an Phobail

An Chearnóg
Bun an Phobail

Éirchód: F93 N57X

Guthán: 074 9385110

Ríomhphost: [email protected]

Uaireanta Foscailte

 

Dé Céadaoin: 9:30am – 12:30pm & 1:30pm - 5:30pm

Dé hAoine: 9:30am – 12:30pm & 1:30pm – 5:30pm

Ceantar Bardasach Shrath an Urláir

 

  

Leabharlann Phobail na mBailte Nasctha

Ionad Fiontar The Base
Bóthar an Iarnróid
Srath an Urláir

Éirchód: F93 VAK6

 

Guthán: 074 9175384

Ríomhphost: [email protected]

 

 Uaireanta Foscailte

 

Dé Luain: 10am - 2:30pm 

Dé Máirt: 12pm - 4.30pm & 5.30pm – 8pm 

Dé Céadaoin: 9.30am – 1pm & 2pm - 5.30pm 

Déardaoin: 9.30am – 1pm & 2pm - 5.30pm 

Dé hAoine: 9.30am – 1pm & 2pm - 5.30pm

 

 

 Leabharlann Phobail Leifir

An Seanteach Cúirte
An Diamant
Leifear

Éirchód: F93 CD6F

Guthán: 074 9172726
Ríomhphost: [email protected]

 

 Uaireanta Foscailte

 

   

Dé Céadaoin (am): 9.30am – 1.30pm 

Dé Céadaoin (pm): 2.30pm – 5.30pm 

 

Leabharlann Bhrainse Ráth Bhoth

An Diamant
Ráth Bhoth

Éirchód: F93 VR88

Guthán: 074 9144115

Ríomhphost: [email protected]

 

 Uaireanta Foscailte

 

Déardaoin: 12:30pm - 4:30pm & 5pm - 8pm

Ceantar Bardasach na nGleanntach

 

Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair

Aislann Ghaoth Dobhair
Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair
Doirí Beaga

Eircode: F92 PT38

Tel: 074 9560862
Fax: 074 9560862

Email:[email protected] 

 

Uaireanta Foscailte

 

 Dé Luain: 9.30am – 1pm & 2pm - 5.30pm 

  Dé Céadaoin:  1pm – 4pm & 5pm - 8pm

  Dé hAoine: 9.30am – 1pm & 2pm - 5.30pm 

 

 

Leabharlann Phobail na Rosann

Ionad Teampaill Chróine
An Chlochán Liath / Dungloe

Eircode: F94 KH74

Tel: 074 9522500
Fax: 074 9522501

Email: [email protected]

 

 

Uaireanta Foscailte

 

Dé Máirt: 12pm - 8pm

Dé Céadaoin:  9:30am - 5:30pm

Déardaoin:   9:30am - 5:30pm

Dé hAoine:  9:30am - 5:30pm

Dé Sathairn: 10am- 2:30pm

 

Donegal Municipal District

Leabharlann Phobail Bhun Dobhráin

Oifigí Cathartha
Bóthair an Stáisiúin
Bun Dobhráin

Éirchód: F94 CKX7

Guthán: 071 9829665

Facs: 071 9829652

Ríomhphost: [email protected]

 

Uaireanta Foscailte

 

                           Dé Luain (am): 9:30am - 1pm                              Dé Máirt (pm): 2pm - 5:30pm

Dé Céadaoin: 12:30pm - 5:30pm & 6:30pm – 8pm 

                              Dé hAoine(am): 9:30 – 1pm                                 Dé hAoine (pm): 2pm - 5:30pm

Dé Sathairn: 10am- 2:30pm

 

 

Leabharlann Bhrainse Bhaile Dhún na nGall

Oifigí BOO
Bóithre Thamhnach an tSalainn
Baile Dhún na nGall

Éirchód: F94 KW25

Guthán: 074 9175329

Ríomhphost: [email protected]

 

 

Uaireanta Foscailte

 

Déardaoin (am): 9:30am - 12:30pm

Déardaoin (pm): 1:30pm - 5:30pm 

 

 Leabharlanna atá druidte go sealadach faoi láthair

 

Leabharlann Bhrainse Bhéal Átha Seanaidh

Bloc Oifigí Radharc na Mainistreach
An Phríomhshráid
Béal Átha Seanaidh

Éirchód: F94 N156

Guthán: 071 9858824

Ríomhphost: [email protected]

 

 

Uaireanta Foscailte

 

 

Druidte go sealadach 

Riarachán Leabharlainne

Ceanncheathrú Riaracháin Leabharlainne

Lána Chnocán na Rós
Leitir Ceanainn  

 

Éirchód: F92 KP90 

Guthán: 074 9153900 

Ríomhphost: [email protected]

 

 Uaireanta Foscailte

 

Dé Luain: 9am – 12:30pm & 1pm – 4.30pm

Dé Máirt 9am – 12:30pm & 1pm – 4.30pm 

Dé Céadaoin: 9am – 12:30pm & 1pm – 4.30pm

Déardaoin: 9am – 12:30pm & 1pm – 4.30pm

Dé hAoine: 9am – 12:30pm & 1pm – 4:30pm

 

Ionaid Taobh Tíre

Aislann Chill Chartha/ Kilcar

Údarás Building
Kilcar

Eircode: F94 EYF4
Tel: 074 9738376

 

 

An tSean Bheairic/ Falcarragh

Main Street
Falcarragh

Eircode: F92 YE2C
Tel: 074 9180888

 

 

Áras Sheáin Bháin/ Fintown

Baile Na Finne

Eircode: F94 X77V
Tel: 074 9546071

 

 

Comharchumann Forbartha & Fostaίochta Arainn Mhór/ Arranmore Island

Ionad an Chrois Bhealaigh
Arainn Mhór

Eircode: F92 YT52
Tel: 074 9520024

 

 

Comharchumann Toraί/ Tory Island

Eircode: F92 FD66

Tel: 074 9135502

 

 

 Meitheal Mhíobhaigh CTR

Na Dúnaibh

Eircode: F92 RX8C
Tel: 074 9155055

 

 

 Ionad Acmhainní Baile Shuingean agus An Carraigín


Baile Suingean

Eircode: F93 VHK7
Tel: 074 9148551

 

 

Ionad Acmhainní the Forge

Aan Baile Mór
Paiteagó

Eircode: F94 WR67
Tel: 071 9861924

 

header logo
header logo
header logo