Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Donegal Library Services

Cuireann Leabharlann Contae Dhún na nGall líonra leabharlann ar fáil mar spásanna cultúrtha chun deiseanna a chruthú chun feabhas a chur ar bheatha an phobail. Tá de chuspóir againn freastal ar an ngá atá le hoideachas, faisnéis agus caitheamh aimsire ginearálta, chun tacú leis an gcuardach d’eolas, agus chun freastal ar spéis an phobail sa léitheoireacht agus sna healaíona.

Tá réimse fairsing acmhainní ar líne againn, atá ar fáil inár Mír Leabharlann ar Líne ar féidir le gach ball teacht orthu áit ar bith, am ar bith.

Tá réimse seirbhísí thíos a sholáthraímid ar fud an chontae sna brainsí. 

 

Cuirimid an méid seo a leanas ar fáil inár leabharlanna níos mó:

Imeachtaí

> Ionad Faisnéise Europe Direct - Dún na nGall agus an Ghaeltacht

> Faisnéis ar Work Matters

> Seirbhísí staire áitiúla agus stair theaghlaigh

> Seirbhísí agus imeachtaí leanaí

> Seirbhísí tagartha agus faisnéise

> Seirbhísí tacaíochta litearthachta

> Facsanna a sheoladh

> Lannú

> Cruinnithe grúpa leabhar

> Saoráidí cruinnithe

 

Cuirimid an méid seo a leanas ar fáil i ngach brainse:

> Wi-Fi saor in aisce

> Rochtain ar an idirlíon

> Fótachóipeáil agus clódóireacht

> Bailiúchán Éire Shláintiúil

Eduroam

 

 

Táillí ar sheirbhísí:

   Fótachóipeáil agus Clódóireacht

   Praghas

   Dubh agus Bán (méid ar bith) ar thaobh amháin

   20 cent

   Dubh agus Bán (méid ar bith) ar an dá thaobh

   40 cent

   Dath A4 ar thaobh amháin

   50 cent

   Dath A4 ar an dá thaobh

   €1.00

   Dath A3 ar thaobh amháin

   €1.00

   Dath A3 ar an dá thaobh

   €2.00

   Lannú

 

   Leathanach A4

   50 cent

   Facsanna a sheoladh

 

   Facs Áitiúil agus Náisiúnta

   50 cent an nóiméad

   An Ríocht Aontaithe

   €1.00 an nóiméad

   An Chuid eile den Domhan

   €2.00 an nóiméad

   Facs a fháil

   20 cent an leathanach

   Rochtain ar an Idirlíon

 

   Rochtain ar Ríomhaire Pearsanta

   Saor in Aisce

   Wi-Fi

   Saor in Aisce

   

   

header logo
header logo
header logo