Baile » Main Navigation » Naisc Thapa » Éire Ildánach

is é atá i bhfís Éire Ildánach ná go dtabharfar deis do gach uile dhuine a chónaíonn in Éirinn barr a gcumais chruthaithigh a bhaint amach. Is trí bhíthin chúig cholún Chlár Éire Ildánach atáthar ag dul i dtreo na físe:

Colún 1: Scód a ligean le Cumas na Cruthaitheachta i ngach Leanbh

Colún 2: Bonn a chur faoin gCruthaitheacht i ngach Pobal

Colún 3: Inf heistíocht in Infreastruchtúr na Cruthaitheachta agus an Chultúir

Colún 4: Na Tionscail Chruthaitheacha: Éire mar Lárionad Barr Feabhais maidir le Léiriúchán na Meán Cruthaitheachta

Colún 5: Clú na hÉireann ar fud an Domhain a thabhairt le chéile

 

Dún na nGall Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta 2018 - 2022

 

Chun teacht ar fhaisnéis ar an gclár náisiúnta Éire Ildánach, féach Éire Ildánach