Baile » Main Navigation » Naisc Thapa » Seirbhísí Teicneolaíochta Faisnéise agus Ríomhaire

Cuirtear rochtain ar fáil sa tSeirbhís Leabharlainne ar ríomhairí agus Wi-Fi saor in aisce sa bhrainse do gach ball den leabharlann.

Cuirtear léargas ginearálta ar fáil inár mBeartais Idirlín‌ ar an méid ba cheart súil a bheith leis nuair a chuirtear ár seirbhísí idirlín sa bhrainse ar fáil duit.

Is é an t-aon rud a theastaíonn uait chun rochtain a fháil ar ár Wi-Fi saor in aisce do chárta leabharlainne. Mura bhfuil cárta leabharlainne agat, is féidir leat clárú ar líne anois agus do chárta a bhailiú nuair a thugann tú cuairt ar an leabharlann.

Más mian leat úsáid a bhaint as ár ríomhairí pearsanta, is féidir seisiúin a chur in áirithe roimh ré nó is féidir teacht orthu ar bhonn buail isteach. Roimh gach seisiún, cláraigh, le do thoil, ag an phríomhdheasc le comhalta foirne. Cé nach gá ríomhaire pearsanta a chur in áirithe roimh ré, moltar é sin a dhéanamh le díomá a sheachaint.

Is fiú úsáid a bhaint as ár n-acmhainní ar líne nuair a thugann tú cuairt? Cuirimid rochtain saor in aisce ar fáil ar Ríomhfhoghlaim le Universal Classa chabhraíonn leat chun do scileanna teicneolaíochta a fhorbairt, nó na hirisleabhairgreannáin is déanaí a léamh nó chun taighde a dhéanamh. 

 

Leanaí agus an tIdirlíon

> Tá fáilte roimh leanaí faoi 12 bhliain d’aois úsáid a bhaint as an Idirlíon nuair a bhíonn siad faoi mhaoirseacht ag duine fásta

> Is féidir le baill idir aois 12 bhliain agus 17 mbliana (na haoiseanna siúd san áireamh) úsáid a bhaint as an Idirlíon leo féin má shíníonn tuismitheoir/caomhnóir Foirm Thoilithe, i láthair foireann leabharlainne. Ina theannta sin,

    is féidir comhaontú a dhéanamh ar chlárú go dtabharfaidh ráthóir toiliú.

> Tá Foirmeacha Toilithe agus treoirlínte do Leanaí agus daoine óga ar fáil i ngach leabharlann.